Zdravlje

Usluge Doma hrvatskih veterana u Lipiku

Dom hrvatskih veterana u Lipiku je smještajno-rehabilitacijska ustanova koja postavlja standard kvalitete u pružanju sveobuhvatne skrbi hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji te civilnim žrtvama Domovinskog rata.

Osnovalo ga je Ministarstvo hrvatskih branitelja kako bi se poboljšalo i ojačalo pružanje sveobuhvatne skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju.

Dom hrvatskih veterana svojim multidisciplinarnim pristupom, uz stručnu pomoć djelatnika iz biomedicinskog i društveno-humanističkog područja, omogućuje usvajanje novih znanja i vještina, jačanje samopouzdanja i samopoštovanja, veći stupanj samostalnosti te jačanje osobnih potencijala. Na taj se način podiže kvaliteta života korisnika pružanjem psihosocijalne preventivne i zdravstvene skrbi i savjetovanja te poticanjem rada braniteljskih socijalno-radnih zadruga i konkurentnosti hrvatskih branitelja na tržištu rada.

Ustanova korisniku pruža korištenje usluge smještaja ili boravka, a program smještaja podrazumijeva korištenje usluga za vrijeme osiguranog smještaja u Ustanovi 24 sata dnevno u trajanju do 20 dana.

Neke od usluga koje se pružaju u Domu obuhvaćaju savjetovanje, psihosocijalnu podršku, kineziterapiju, sport osoba s invaliditetom, sportsku rekreaciju, preventivne zdravstvene aktivnosti, psihoedukaciju, grupnu podršku, radnu terapiju, resocijalizaciju kroz društvene i sportske aktivnosti, edukaciju te korištenje bazena u Specijalnoj bolnici Lipik.

Osobe koje mogu koristiti usluge Doma hrvatskih veterana su:

  • HRVI iz Domovinskog rata
  • članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  • članovi obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  • hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
  • članovi obitelji umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  • članovi obitelji hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  • osobe stradale u obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i misija
  • stradali pirotehničari
  • članovi obitelji stradalih pirotehničara

Dom hrvatskih veterana moderno je uređen prostor smješten na površini od 2900 m2, a posjeduje kapacitete za prijem 50 korisnika te zapošljava 18 djelatnika. Prve je korisnike primio 2017. godine.

Usluge Doma mogu se koristiti tako da se popuni Zamolba za korištenje usluga (www.dhv.hr) i uz nju priloži potvrda o zdravstvenom stanju koju je izdao liječnik obiteljske medicine. Zamolba i potvrda zatim se šalju na adresu Park Stara Trešnjevka 4, 10 000 Zagreb. Zamolba se može popuniti i online na već spomenutoj internetskoj stranici, no potvrdu o zdravstvenom stanju treba poslati na adresu Park Stara Trešnjevka 4, 10 000 Zagreb.

O korištenju programa smještaja prijedlog ravnatelju daje Povjerenstvo Ministarstva hrvatskih branitelja. O odluci ravnatelja potencijalni korisnik obavještava se telefonskim putem, a smještaj i korištenje usluga ostvaruju se ovisno o mogućnostima i slobodnim kapacitetima Doma hrvatskih veterana.

Sve dodatne informacije moguće je saznati na telefonski broj: 01/3658-005 ili slanjem e-maila na: ravnateljstvo@dhv.hr.

Fotografije Doma hrvatskih veterana možete pogledati na Facebook stranici Lipičkog compasa.

 

O autoru

Ines Herceg