Kultura Povijest

Znanstvena konferencija i izložba povodom 150. obljetnice ustanka u Rakovici 1871. godine

U prostorijama Hrvatskog državnog arhiva u četvrtak 7. listopada održati će se znanstvena konferencija „Rakovički ustanak 1871. – znanstvena konferencija u povodu obilježavanja 150. godišnjice”.

Istovremeno, u Hrvatskom državnom arhivu postavljena je izložba “Rakovički ustanak 1871. i Eugen Kvaternik: Od pobune do kulta nacionalnog junaka“. Organizatori izložbe su Hrvatski državni arhiv, Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski institut za povijest i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Izložba se može razgledati od 8. listopada do 15. prosinca 2021. uz prethodnu najavu na  kpa@arhiv.hr. U opisu izložbe istaknuto je:  

„Hrvatska historiografija Rakovičkom ustanku pridaje jedno od središnjih mjesta u oblikovanju ideje o nacionalnoj državi i hrvatskoj samostalnosti, ali istodobno propituje smislenost toga neuspjeloga pothvata. Sto pedeseta obljetnica Rakovičkog ustanka, odjeci kojega su se u različitim vidovima provukli do današnjih dana, prigoda je za prisjećanje, obilježavanje, upoznavanje uzroka i okolnosti u kojima se tijekom druge polovice 19. stoljeća stvara politička misao o modernoj i neovisnoj državi na ovom prostoru.

Izložba prati europski prostor i njegove ključne mijene od sredine 19. stoljeća, uži prostor Habsburške, odnosno Austro-Ugarske Monarhije, kao i hrvatske zemlje s naglaskom na prikaz stanja Vojne Krajine kao mjesta oživotvorenja ustanka i djelovanja njegovih protagonista. Posebna pozornost posvećena je životnomu putu i sudbinama idejnoga začetnika toga događaja Eugena Kvaternika, ali i njegovih najbližih suradnika i suorganizatora pokreta Vjekoslava Bacha, Ante Rakijaša, Petra Vrdoljaka i Rade Čuića. Dio izložbe posvećen je nizu uzastopnih događaja koji su pridonijeli stvaranju kulta Eugena Kvaternika kao nacionalnoga junaka, a ideji ustanka pridali državotvorni značaj.”


U nastavku donosimo program konferencije te poveznicu na kojoj su objavljeni sažeci predavanja.

09:00-09:30 Pozdravne riječi

1. sesija EUGEN KVATERNIK I NJEGOVO VRIJEME

(moderator Alexander Buczynski)

09:30-10:30 Stjepan Matković, Goran Ovčariček (Hrvatski institut za povijest)

Suvremena historiografija o Eugenu Kvaterniku

Jasna Turkalj (Hrvatski institut za povijest)

Vjerska problematika i odnos prema svećenstvu u tjedniku Hervatska

1871. godine

Marko Trogrlić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu)

Eugen Kvaternik i Mihovil Pavlinović. Odnosi, pogledi, ideje

10:30-11:00 Diskusija, stanka za kavu

11:00-12:00 Arijana Kolak Bošnjak (Hrvatski institut za povijest)

Eugen Kvaternik i unionisti 1861.-1871.

Dinko Šokčević (Institut za povijest Centra za humanističke znanosti

Mađarske akademije znanosti u Budimpešti)

Predodžba o Mađarima kod Kvaternika i Starčevića: sličnosti i razlike

Vedran Klaužer (Hrvatski institut za povijest)

“Pozdrav Starčev i moj … tvoji večno po veri”: političko-društveni

portret pravaša-plemića Eduarda Halpera Sigetskog

12:00-12:30 Diskusija

12:30-13:30 Otvorenje izložbe o Rakovičkom ustanku u Hrvatskom državnom arhivu

i domjenak za sudionike konferencije

2. sesija MEĐUNARODNI KONTEKST USTANKA

(moderator Marko Trogrlić)

13:30-14:30 Zdravka Zlodi (Hrvatski institut za povijest)

Uloga Rusije u političkim stremljenjima Eugena Kvaternika

(1825.-1871.)

Damir Agičić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Siječanjski ustanak 1863. i Rakovički ustanak 1871. – sličnosti i razlike

Edi Miloš (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu)

Vanjska politika Francuske za vrijeme djelovanja Eugena Kvaternika

14:30-15:00 Diskusija

3. sesija RAKOVIČKI USTANAK

(moderator Stjepan Matković)

15:00-16:20 Juraj Balić (Hrvatski institut za povijest)

Krajišnici u Austrijsko-sardinijskom ratu 1859. godine

Robert Skenderović (Hrvatski institut za povijest)

Pitanje vlasništva i upravljanja šumama Hrvatsko-slavonske vojne

krajine u zbivanjima 1869. -1871. godine

Alexander Buczynski (Hrvatski institut za povijest)

Rakovički ustanak: neuspjela petodnevna revolucija za samostalnu

Hrvatsku

Amer Maslo (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu)

Desetljeće antiimperijalnih ustanaka na Balkanu: Eugen Kvaternik i

sudbina osmanske Bosne

Milivoj Dretar (OŠ “Petar Zrinski” u Jalžabetu)

Koloman pl. Bedeković Komorski, hrvatski ban u mađarskom odijelu

(1871.)

16:40-17:00 Diskusija, stanka za kavu

4. sesija ODJECI USTANKA I STVARANJE KULTA

(moderator Arijana Kolak Bošnjak)

17:00-18:20 Vlasta Švoger (Hrvatski institut za povijest)

Nemiri – ustanak ‒ puč – revolucija: Rakovički ustanak u austrijskom

tisku

Veronika Novoselac (Hrvatsko katoličko sveučilište)

Rakovička buna u dalmatinskome, istarskome i riječkome tisku

Marina Protrka Štimec (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Cesarčev Kvaternik: Sin domovine između dvije revolucije

Ladislav Dobrica (Hrvatski državni arhiv)

Prijenos zemnih ostataka Eugena Kvaternika u Zagrebačku katedralu

1921. Prilog stvaranju kulta

18:20-19:00 Diskusija, završne riječi

https://www.isp.hr/7-listopada-2021-rakovicki-ustanak-1871-znanstvena-konferencija-u-povodu-obiljezavanja-150-godine/

O autoru

braniteljski.hr