Zdravlje

Zagrebački institut za kulturu zdravlja

Zagrebački institut za kulturu zdravlja (ZIKZ) institucija je koja se vodi mišlju da je umijeće medicine putovanje od kulture bolesti ka kulturi zdravlja, odnosno od simptoma i dijagnoza do čovjeka i osobe.

Svjetska zdravstvena organizacija zdravlje definira kao stanje potpunog tjelesnog, duševnog, socijalnog i duhovnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. Stoga je zadaća ZIKZ-a ostvariti ovako definirano stanje zdravlja pojedinca i zajednice u sadašnjem društvenom kontekstu.

Često smo svjedoci toga da u današnje vrijeme dolazi do rascjepkanosti medicine, pretjerane informatizacije u zdravstvu te do sve većih problema vezanih uz komunikaciju između zdravstvenih profesionalaca i bolesnika. Kao rezultat toga, postavlja se pitanje gdje je u svemu tome nestao čovjek? Stječe se dojam kao da živimo u kulturi bolesti i dijagnoza, a ne u kulturi zdravlja.

Zbog toga se razvija medicina usmjerena prema osobi i zdravstvo usmjereno prema narodu, s ciljem integracije, komunikacije, interdisciplinarnosti te uvažavanja osobnosti i bolesnika i zdravstvenih profesionalaca. U ZIKZ-u smatraju da upravo ovakvim pristupom empatičnost i čovječnost dolaze do izražaja te se pokazuje da je cilj zdravlje, a ne bolest, odnosno da je cilj življenje od zdravlja, a ne življenje od bolesti.

Doc. dr. sc. Marijana Braš, zamjenica predsjednika ZIKZ-a, istaknula je kako je Institut nastao kao prirodan slijed višegodišnjih aktivnosti posvećenih projektu razvoju medicine usmjerene prema osobi te je dio velikog međunarodnog pokreta od njegova osnutka prije desetak godina.

Ovaj hvalevrijedan pokret, koji je pokrenula s predsjednikom instituta prof. Veljkom Đorđevićem, dostupan je svim građanima, pri čemu iz Instituta poručuju: „Tu smo na Kvaternikovom trgu zbog vas, zbog svih nas, zbog grada u kojem živimo, rastemo, radimo. Za zdrave da bi ostali zdravi, za bolesne da znaju da nisu sami. Želimo ostati i uz najteže bolesnike i obitelji. Ovaj grad vam je pružio ruku da učite, rastete, budete sretni, a zdravlje je prvi, osnovni i najvažniji korak u vašem životu!“

U sklopu mnogobrojnih aktivnosti koje organiziraju u gradu, ali i usluga koje pružaju u samom Institutu, očitavaju se i ciljevi Zagrebačkog instituta za kulturu zdravlja:

– promicanje kulture zdravlja pojedinca, obitelji i zajednice

– promicanje medicine usmjerene prema osobi, koja uvažava psihološko, tjelesno, socijalno i duhovno u zdravlju i bolesti

– promicanje zaštite i unaprjeđenja svih aspekata kvalitete života

– promicanje povezanosti medicine i umjetnosti u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji bolesti, kao i u edukaciji zdravstvenih profesionalaca i šire javnosti

– razvijanje različitih edukativnih programa za zdravstvene profesionalce i širu javnost s ciljem zaštite i unapređenja zdravlja

– razvijanje multidisciplinarne suradnje stručnjaka u medicini i zdravstvu

– poticanje stručnog i znanstveno-istraživačkog rada stručnjaka s interesom za medicinu usmjerenu prema osobi, personaliziranu medicinu i kulturu zdravlja

– prepoznavanje i nagrađivanje izvanrednih dostignuća i/ili pomoći u medicini usmjerenoj prema osobi i razvoju kulture zdravlja pojedinca i zajednice.

Doc. dr. sc. Marijana Braš već se dugi niz godina bavi radom s braniteljskom populacijom, a i u ZIKZ-u je nastavljeno provođenje hvalevrijednih projekata koji braniteljima pomažu u psihosocijalnom osnaživanju i postizanju bolje kvalitete života. Isto tako, u skladu sa svojim ciljevima, u sklopu Instituta djeluje i „Klub sretnih žena“ namijenjen okupljanju žena koje su na razne načine vezane za Domovinski rat, bilo kao braniteljice, supruge branitelja, kao civili u ratu, udovice te majke stradalih u ratu.

Ideja Kluba je da se takvim ženama, čijim se problemima nitko ne bavi, omogući svojevrsna psihološka potpora te da im se pomogne u sprječavanju raznoraznih bolesti koje nastaju kao posljedica tragedija i stresnih situacija, kojih je nažalost napretek u životima tih žena, a sve to kako bi se utjecalo na poboljšanje kvalitete života žena.

Sve dodatne informacije dostupne su na stranicama Zagrebačkog instituta za kulturu zdravlja.

O autoru

Ines Herceg