Novosti Zakoni

Usvojen prijedlog Zakona o obrani i službi u OSRH

Danas su na prvoj ovogodišnjoj sjednici Vlade RH usvojeni prijedlozi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Ovim se promjenama želi istaknuti da je hrvatski vojnik najvažniji dio obrambenog sustava Republike Hrvatske, zbog čega je Ministarstvo obrane 2017. godinu proglasilo godinom vojnika, dočasnika i časnika.

Glavni cilj izmjena i dopuna je proširenje zakonskih osnova za operativnije i učinkovitije djelovanje obrambenog resora, kako bi MORH u potpunosti mogao preuzeti jednu od ključnih uloga u sustavu domovinske sigurnosti. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na mogućnost pokretanja dodatnih sadržaja dragovoljnog vojnog osposobljavanja.

Isto tako, jasnije se utvrđuju prava i obveze pričuvnog sastava Oružanih snaga, a naglasak se stavlja na unaprjeđivanje obrazovanja i znanstvene djelatnosti za potrebe obrane te preciznije reguliranje ovlasti za uporabu i korištenje Oružanih snaga.

Predloženim Zakonom radi se na podizanju standarda i uvjeta života i rada vojnika, dočasnika i časnika, službenika i namještenika, pa su predložene promjene koje podrazumijevaju vraćanje plaćanja rada umjesto postojećeg isključivog plaćanja dužnosti te uvođenje posebnih naknada za stražu, dežurstvo i rad na terenu.

Uz to, pripadnicima Oružanih snaga omogućit će se bolji profesionalni razvoj, kao i vraćanje dostojanstva vojnog poziva, čime će se doprinijeti povećanju sigurnosti kroz promicanje vojnog poziva i vrijednosti Domovinskog rata. Zbog toga je pomaknuta i najviša dob za različite oblike prijma u vojnu službu, koja je sada ujednačena na 30 godina.

Predloženo je i uvođenje prvog ugovora na određeno vrijeme na dvije godine i drugog ugovora na neodređeno vrijeme u trajanju službe najdulje do 45 godine života vojnika/mornara, čime se zamjenjuju postojeća tri ugovora na određeno vrijeme (na 4, 5 i 6 godina). Ovakvim rješenjem postiže se sigurnost zaposlenja i mogućnost životnog i financijskog planiranja uz sva prava koja rad na neodređeno vrijeme nosi.

Zakon o obrani donesen je 2013. godine, a dosad se mijenjao dva puta, 2015. i 2016. godine, jednako kao i Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Izvor: Ministarstvo obrane RH

O autoru

Ines Herceg