Domovinski rat Izdvojeno

Ustroj milicije pobunjenih Srba u zapadnoj Slavoniji 1992-1995. godine II. dio

Kao što je spomenuto u ranijem tekstu, organizacijske jedinice sekretarijata unutrašnjih poslova na području zapadne Slavonije nikad nisu u potpunosti odgovarale Pravilniku iz travnja 1992. godine, a s vremenom su se pojedine stanice milicije osnivale, a pojedine ukidale. Primjerice, prema jednom dokumentu iz sredine 1992. godine milicija u zapadnoj Slavoniji obuhvaćala je organizacijske jedinice: SUP Pakrac, SJB Okučani, SJB Daruvar, SM Jasenovac, SM Rajić, SM Stara Gradiška, OM Brusnik, OM Gornja Šumetlica, te granična odjeljenja Paklenica, Rajčić, Kovačevac, Donji Čaglić, Bobare, Smrtić, Dragalić i Donji Bogičevci. U travnju 1992. godine osnovane su stanice milicije u mjestima Bukovčani i Bjelanovac koje su kratko djelovale, a zatim su ukinute.

Zbog navedenih organizacijskih problema milicije pobunjenih Srba u zapadnoj Slavoniji, te zbog nepotpunih i nepreciznih podataka u samoj dokumentaciji SUP-a, teško je sa sigurnošću rekonstruirati njegov ustroj u pojedinim razdobljima. Početkom travnja 1993. godine s radom je počeo i granični prijelaz Bročice. Mjesto Bročice nalazi se uz grad Novsku, uz samu granicu okupiranog i slobodnog područja Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata. Granični prijelaz Bročice nalazio se uz cestu od kanala Strug prema selu Bročice i djelovao je od travnja 1993. do rujna 1993. Zapovjedništvo Jordanskog bataljuna UNPROFOR-a protivilo se postavljanju graničnog prijelaza na tome mjestu koje je po njihovu mišljenju bilo preblizu liniji razdvajanja što je moglo dovesti do incidenata, te je najvjerojatnije to razlog prestanka rada GP Bročica nekoliko mjeseci kasnije.

Prema vrsti poslova sam Sekretarijat obuhvaćao je odjeljenje za poslove milicije, odjeljenje za suzbijanje kriminaliteta, odjeljenje za upravne i druge unutrašnje poslove i odjeljenje za zajedničke poslove. Brojno stanje aktivnih i rezervnih djelatnika SUP-a na području zapadne Slavonije, uključujući i pripravnike, najčešće se kretalo između 450 i 550 milicajaca.

Tijekom prve polovine 1992. godine sekretar SUP-a na području zapadne Slavonije bio je Milenko Zrnić, a od 1. lipnja 1992. na toj je dužnosti bio Vaso Ostrolučanin. Tijekom prve polovine 1992. Krsta Žarković vršio je dužnost načelnika odjeljenja milicije, a 1. srpnja postavljen je mjesto pomoćnika ministra MUP-a RSK nadležnog za područje zapadne Slavonije. Stevo Kresović, jedno vrijeme komandir SM Jasenovac, u tom je razdoblju bio šef odsjeka za poslove milicije u SUP-u, Milan Ajdinović načelnik odjeljenja za suzbijanje kriminaliteta u SUP-u, a na čelu poslova državne bezbjednosti bio je Zlatko Mažibrada. Na čelu SMON Daruvar bio je Stevo Orozović, Ranko Đurić bio je komandir SMON Pakrac, Nedjeljko Kosić komandir SM Rajić, Nikola Borković SM Stara Gradiška, Tešo Tešić OM Lipik a Živko Metikoš bio je komandir OM Mlaka.

U srpnju 1993. sekretar SUP-a Okučani bio je Vaso Ostrolučanin, na čelu odjeljenja za suzbijanje kriminaliteta u Sekretarijatu nalazio se i dalje Milan Ajdinović[1], Stevo Kresović bio je načelnik odjeljenja milicije a Slobodan Mrkonjić odjeljenja za zajedničke poslove. Milivoj Maksić bio je šef odsjeka za suzbijanje kriminaliteta a nekadašnji sekretar Milenko Zrnić bio je šef odsjeka za pogranične poslove. Komandir SMON Okučani bio je Rade Španović a SMON Pakrac Stevan Orozović. Komandir SM Stara Gradiška bio je Nikola Borković a SM Daruvar Milutin Amidžić.

Početkom 1994. godine ustroj milicije pobunjenih Srba na području zapadne Slavonije obuhvaćao je organizacijske jedinice: Sekretarijat, SMON Okučani, SMON Pakrac, SM Stara Gradiška, SM Jasenovac, SM Daruvar (stanica milicije grada Daruvara, koji nije bio pod kontrolom pobunjenih Srba bila je smještena u naselju Bijela Stijena), SM Rajić, OM Lipik, OM Mlaka, GOM Dragalić, GOM Medari, GOM Most, GOM Paklenica (selo), GOM Paklenica (auto-put) i Posebnu jedinicu milicije.

Sredinom 1994. godine MUP-u RSK poslan je prijedlog organizacijskih promjena SUP-a Okučani s ciljem smanjenja broja radnika. Zaključeno je da na području Srpske oblasti Zapadna Slavonija koja je bila po nadležnosti SUP-a Okučani postoji „malo problematike iz domena unutrašnjih poslova“, te se stoga nametnula potreba za ukidanjem pojedinih stanica milicije i smanjenjem ukupnog broja radnika milicije. Prema novom ustroju SUP je trebao obuhvaćati SJB Pakrac, SM Okučani te njoj direktno podređene stanice milicije u Jasenovcu, Daruvaru i Staroj Gradišci. Stanice milicije u ovim naseljima trebale su biti preustrojene u odjeljenja milicije dok bi stanica milicije u Rajiću bila rasformirana, a područje njezine dotadašnje nadležnosti pokrivala bi stanica milicije u Okučanima. Granična odjeljenja milicije ostala bi direktno pod nadležnošću SUP-a. S obzirom da je u jedinicama Srpske vojske Krajine postojala potreba za povećanjem broja vojnika, predloženo je da se, u dogovoru s komandantom SVK, njima prebaci višak milicajaca. Međutim, predložene promjene nisu provedene u djelo. U rujnu iste godine SUP Okučani obuhvaćao je stanice milicije: SUP Okučani, SMON Okučani i Pakrac, SM Stara Gradiška, Rajić, Jasenovac, Daruvar, Mlaka, GOM Lipik, Dragalić i Posebnu jedinicu milicije.

Sredinom 1994. čelne pozicije u SUP-u Okučani obnašali su Miladin Relić[2], na mjestu sekretara SUP-a, Drago Veselinović na mjestu načelnika odjeljenja milicije, Milan Abramović na mjestu načelnika odjeljenja za suzbijanje kriminaliteta i Slobodan Mrkonjić na mjestu načelnika odjeljenja za zajedničke poslove u SUP-u. Na čelu SMON Okučani nalazio se Rade Španović, SMON Pakrac Željko Dokić, SM Jasenovac Živko Metikoš, SM Rajić Đorđe Španović a SM Stara Gradiška Nikola Borković. Komandir SM Daruvar bio je Milutin Amidžić, OM Lipik Milorad Pavić, OM Mlaka Milenko Dedić, GOM Dragalić Davorin Ćetojević a komandir Posebne jedinice milicije bio je Gojko Savanović.

Krajem godine Miladina Relića je na mjestu sekretara SUP-a Okučani zamijenio dotadašnji načelnik odjeljenja milicije Drago Veselinović, a Stevo Kresović postavljen je na dužnost načelnika za poslove milicije. Veselinović i Kresović na tim dužnostima ostali do oslobađanja zapadne Slavonije u svibnju 1995. Godine.

 

[1] Milan Ajdinović razriješen je 25. kolovoza 1993. dužnosti načelnika odjeljenja za suzbijanje kriminaliteta u SUP-u Okučani zbog neizvršenja na zadovoljavajući način radnih dužnosti i obaveza na koje je raspoređen. Pozadina toga bio je sukob sa Krstom Žarkovićem, HMDCDR, SUP Okučani kut. 71, RSK, MUP, SUP Okučani 08-05/4-3-12173-93, Prigovor Milana Ajdinovića od 1. listopada 1993.

[2] Miladin Relić 5. siječnja 1994. imenovan je vršiteljem dužnosti sekretara SUP-a Okučani a 1. kolovoza 1994. imenovan je sekretarom SUP-a Okučani, HMDCDR, SUP Okučani kut. 20, Dosije Miladina Relića.

 

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta “Branitelji u društvu” koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Ovaj rad predstavlja skraćenu i dijelom prerađenu verziju izvornog znanstvenog rada autorice Janje Sekula Gibač pod naslovom Janja Sekula, „Ustroj i djelovanje Sekretarijata unutrašnjih poslova Okučani“ objavljenog u zborniku Srpska pobuna u zapadnoj Slavoniji 1990. – 1995.: nositelji, institucije, posljedice, ur. Ivica Miškulin, Mladen Barać, Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Slavonski Brod – Zagreb, 2012.

O autoru

Janja Sekula

Povjesničar i arhivist, znanstveni suradnik. Zaposlena u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata. Primarno se bavi proučavanjem razdoblja Domovinskog rata, posebice problematikom srpske pobune te ustroja i djelovanja srpske paradržave na okupiranom području Hrvatske. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova u znanstvenim časopisima i publikacijama, te sudjelovala na većem broju znanstvenih skupova, tribina i okruglih stolova. Uglavnom radi na gradivu pobunjenih Srba koje je zarobljeno u operacijama „Bljesak“ i „Oluja“, koje najprije arhivistički sređuje, a zatim znanstveno analizira i kontekstualizira te objavljuje u formi znanstvenih radova. Povremeno objavljuje i publicističke članke i zanimljivosti o manje poznatim momentima srpske pobune i okupacije (posebice u zapadnoj Slavoniji) na portalu Braniteljski.hr te pojedinim časopisima.