Novosti Regulative Zdravlje

Objavljen Pravilnik za ostvarivanje statusa HRVI

Ministarstvo zdravstva donijelo je Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida, i to na temelju novog Zakona o hrvatskim braniteljima.

Prema Pravilniku, hrvatski branitelj zahtjev za priznavanje statusa HRVI po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti ili pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta RH, podnosi nadležnom uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba.

Nadležno upravno tijelo, nakon podnošenja zahtjeva, uputit će branitelje kod izabranog doktora opće medicine, koji će mu izdati uputnicu za stručnu procjenu u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi. Važno je da se pri izdavanju uputnice dobiju i elektronički zapis osobnog zdravstvenog kartona (na prenosivim medijima, npr. USB) te ostala raspoloživa medicinska dokumentacija vezana uz područje stručne procjene. Dokumentacija se potom dostavlja nadležnom upravnom tijelu.

Nadležno upravno tijelo zatim će zdravstvenoj ustanovi dostaviti: ratni put; raspoloživu medicinsku dokumentaciju iz spisa; potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata; uputnicu, elektronički zapis osobnog zdravstvenog kartona te ostalu raspoloživu medicinsku dokumentaciju. Nakon toga će obavijestiti hrvatske branitelje o upućivanju na stručnu procjenu u zdravstvenu ustanovu sukladno uputnici, ali i dati podatke o imenovanom koordinatoru za organizaciju stručne procjene u toj zdravstvenoj ustanovi.

Kao rezultat stručne procjene daje se mišljenje o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, koje zdravstvena ustanova onda dostavlja nadležnom upravnom tijelu.

Puni tekst Pravilnika, kao i Obrazac za stručnu procjenu uzroka oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa HRVI po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, dostupni su na poveznici.

REFERENCE:

1. Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida. NN 27/2018.

O autoru

Ines Herceg