Domovinski rat Izdvojeno

Krvavi Badnjak u Gospiću – stradanje 4. bojne 128. brigade HV Rijeka

Nakon uspješnog rujanskog rata u Lici tijekom kojeg je osvojena većina vojarni i skladišta JNA te obranjeni Gospić i Otočac, a neprijateljske snage zadržane na liniji od Dabra preko Gacke doline i ličkog sredogorja sve do Divosela, na ličko bojište upućivane su tijekom jeseni 1991. svježe snage radi ojačanja položaja i uspješnijeg otpora mogućim većim napadima neprijateljskih snaga. U drugoj polovini prosinca 1991. srpske snage u okolici Gospića raspolagale su s dvije brigade ojačane dobrovoljcima iz Srbije. Prva motorizirana brigada (u sastavu 9. kninskog korpusa) nalazila se na jugoistočno, a 4. lička brigada sjeveroistočno od Gospića. Potonja je bila podređena Komandi 3. operativne grupe (OG-3) koja je upravljala većinom srpskih postrojbi u Lici. Lička 4. brigada se početkom prosinca sastojala od Komande s prištapskim postrojbama, četiri bataljuna i brigadne artiljerijske grupe. Komandi OG-3 bio je podređen i 1. oklopni bataljun 329. oklopne brigade iz 1. vojne oblasti odnosno 5. banjalučkog korpusa JNA te mehanizirani bataljun 4. oklopne brigade iz Jastrebarskog. Prva motorizirana brigada u svom sastavu imala je mješoviti artiljerijski divizijun i četu (satniju) tenkova. Gospić i naselja u njegovoj blizini bila su svakodnevno izložena napadima iz artiljerije i tenkova, te zračnim udarima zrakoplovstva JNA.

Obavijesni odsjek Komande OG-3 je 14. prosinca 1991., temeljem rada obavijesno-izviđačkih organa, uputio Komandi 5. vojne oblasti JNA izvješće u kojem se upozorava da u Gospić treba stići 4. bojna 128. brigade iz Rijeke, navodeći i Joku Đipala, zapovjednika brigade. Dana 23. prosinca 1991. Odsjek za obavijesne poslove Komande 9. korpusa u svojoj obavijesti o neprijateljskim snagama navodi da je iz Rijeke dovedena 128. brigada u sastavu tri bataljuna (bojne) od kojih su dvije na prostoru Budaka i Perušića, a jedna na obuci u Vinodolskom. Srpske snage imale su očito razvijenu obavještajnu mrežu koja im je omogućila prilično točne podatke o pristizanju i kretanju, te razmještaju snaga iz drugih dijelova Hrvatske na ličkom bojištu.

Unatoč stradanja jedne od satnija 2. bojne 128. brigade u borbama za Čanak sredinom prosinca 1991. postrojbe su brigade nastavile dolaziti na ličko bojište. Tako je uoči Božića 1991. u Gospić pristigla 4. bojna i smještena u Đački dom. Dana 24. prosinca bojna je dobila zapovijed za razmještaj na borbene položaje. Vojnici su rano krenuli na spavanje da bi uskoro u spavaonicu gdje su ležali pripadnici 2. voda 2. satnije uletjela tenkovska granata ispaljena iz tenka T-55, po svemu sudeći s područja Ljubova, iz sastava oklopnog bataljuna 329. oklopne brigade. Poginula su četiri pripadnika bojne, a 27 ih je ranjeno, od toga 17 teže. Dvije satnije, prateći vod, pozadinska postrojba i zapovjedništvo hitno su izvučeni i prebačeni u smještaj izvan grada. U napadu su poginuli slijedeći pripadnici brigade: Bruno Colnar (1959.), Stjepan Klić (1958.), Pavao Putrić (1957.) i Goran Šimac (1957.). Posljednji navedeni brat je u operaciji Bljesak poginulog Sergija Šimca, pripadnika riječke Specijalne jedinice policije „Ajkula“. Svećenik Alojzije Kukec zabilježio je taj događaj u svojim sjećanjima: „Danas nešto poslije 8 sati (20h! op.a.) sručilo se veliko zlo na Dječji dom u Gospiću, gdje su bili smješteni riječki gardisti. U spavaonici je bilo njih oko 40. Nenadano, granata je pogodila Dom i upravo tu sobu s gardistima…Neopisivo tužan događaj i prizor. To nam je srpska čestitka za Božić“. Posljedično, bojna je povučena natrag u Rijeku gdje od njezinih pripadnika i onih iz 2. bojne (stradale u Čanku) ustrojila nova 2. bojna koja je ponovo poslana na prvu crtu u Lici. Premda lomljena, 128. brigada nije ovim, drugim po redu u istom mjesecu stradanjem slomljena, već je sve do konca rata časno i uspješno sudjelovala u obrani, i oslobađanju okupiranih prostora Like.

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta “Branitelji u društvu” koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Darjan Godić, doktorski rad: Oružane snage pobunjenih Srba na području Like 1990. – 1995., Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 2017.

Ivan Brigović, Ivan Radoš, ur. – Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990. – 1995. : dokumenti – knjiga 19: 9. korpus JNA : (1991.), Zagreb, 2016.
Agresija JNA i srpskih postrojbi : (Lika, 1991.-1992.) / [urednici Ivan Brigović, Domagoj Štefančić]. – Zagreb : Gospić : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata ; Državni arhiv u Gospiću, 2019.
Rijeka u Domovinskom ratu : [Primorci, Gorani i Boduli na ličkom bojištu 1991.-1995.] / Dragan Ogurlić, Rijeka, 2008.
Alojzije Kukec, Ratni vihor u Gospiću i okolici, Kastav, 2013.

O autoru

Domagoj Štefančić