Izdvojeno Zdravlje

Grupna kohezija u timovima

Jedan od važnijih faktora uspjeha grupa je vjerojatno povezanost njenih članova pojedinačno kao i povezanost pojedinca s cijelom grupom. Ovakvu pojavu u timovima nazivamo grupnom kohezijom.

Često se ljudi i pronalaze kao članovi nekakvih grupa kao što su sportski timovi, vojne postrojbe, klike u srednjim školama ili članovi projektnog tima. Članovi grupe se mogu povezati putem zadatka kojeg trebaju izvesti što nazivamo radnom kohezijom. Grupe koje su povezane putem izvođenja zadataka osjećaju veliku odgovornost prema grupi i postavljenom zadatku ali i uspjeh u ostvarenju ciljeva grupe.

Također članovi grupe se mogu povezati i zbog razloga ne vezanih uz izvođenje bilo kakvih zadataka već zbog socijalnih funkcija što nazivamo socijalnom kohezijom. Grupe kojima je važna socijalna kohezija su grupe kojima je važna stalna interakcija članova više nego zadaci grupe. Možemo zaključiti kako je zapravo grupna kohezija važna za uspjeh grupe u bilo kojem pogledu.

Sportski timovi često pokazuju jaku povezanost među svojim članovima organizirajući se kao grupa oko zajedničkih osobina i ciljeva. Sportski timovi, ako su njihovi članovi visoko povezani, ostvaruju veliki uspjeh u izvršavanju zadanih ciljeva. Tim može imati jako puno talentiranih pojedinaca ali će teško postići zadane ciljeve ako nemaju zajedničke ideale i zadaće.

Važno je i da se članovi tima uključuju u zajedničke aktivnosti kako bi se osjećali dijelom tima i kako bi bili zadovoljniji timom. Također, treba pomoći i onim članovima koji se na prvu ne uklapaju u tim. To nije samo zadaća vođe tima, već svih članova. Naravno, važno je raditi na povezivanju članova tima ali je bitno i iskoristiti takve situacije za uočavanje određenih problema unutar vlastitog tima kako bi mogli intervenirati i prema mogućnosti otkloniti iste.

 

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta “Branitelji u društvu” koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

  1. Carron, A., Bray, S.R. i Eys, M. (2002). Team cohesion and team success in sport. Journal of Sports Sciences, 20(2), 119-126.
  2. Carron, A., Widmeyer, W.N. i Brawley L.R. (1985). The Development of an Instrument to Assess Cohesion in Sport Teams: The Group Environment Questionnaire. Journal of Sport and Exercise Psychology, 7(3), 244-266.
  3. Picazo, C., Gamero, N., Zornoza, A. i Peiro, J.M. (2014). Testing relations between group cohesion and satisfaction in project teams: A cross-level and cross-lagged approach. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24(2), 297-307.

O autoru

Filip Sivrić