Domovinski rat Izdvojeno

2. rujna 1991. oslobođen Jasenaš – prvo oslobođeno mjesto u Domovinskom ratu

Improvizirano oklopno vozilo “Mikeš”

Selo Jasenaš smješteno je na obroncima Bilogore, 6 kilometara udaljeno od središta Virovitice. Prema popisu stanovništva 1991. godine u njemu je živjelo 222 stanovnika, od toga 165 Srba,  43 Hrvata 8 Jugoslavena 2 Mađara i 4 neopredijeljena.

Međunacionalni odnosi na području virovitičke općine bili su narušeni već tijekom druge polovine 1990. godine, izbijanjem i jačanjem srpske pobune u Hrvatskoj. Zapadna Slavonija, također je bilo jedno od kriznih žarišta u Hrvatskoj, s centrom pobune u općinama s znatnijim udjelom srpskog stanovništva. Općina Virovitica zbog manjeg udjela Srba u stanovništvu nije bila jedna od njih, međutim, odnosi su i ovdje bili vrlo složeni, a posebice su se pogoršali nakon uhićenja virovitičke skupine u siječnju 1991. godine. Nakon toga očekivala se i intervencija JNA, a virovitička policija blokirala je ceste prema Jasenašu i Borovi, kako bi se spriječio eventualni napad pobunjenika iz tih smjerova.

O stavu većeg dijela mještana Jasenaša svjedoči i činjenica da nisu željeli pristupiti referendumu o neovisnosti Hrvatske koji je održan 19. svibnja 1991. godine. Ove su namjere potvrđene u lipnju, kada je zapadnoslavonski SDS organizirao referendum o pripajanju SAO Krajini u općini Daruvar, a istodobno su i u većinski srpskim naseljima južnog dijela virovitičke općine i dijelu grubišnopoljske općine organizirani referendumi o priključenju općini Daruvar i time „automatski“ i SAO Krajini.

U srpnju je JNA dopremila oružje u Jasenaš, a obuku i organizaciju postrojbi mjesnog TO pobunjenih provodio je oficir virovitičkog garnizona JNA. Pobunjeni Srbi iz toga mjesta bili su sastavnim dijelom snaga TO SAO Zapadna Slavonija. Sredinom kolovoza 1991. započeo je opći napad pobunjenih Srba u zapadnoj Slavoniji, potpomognutih snagama JNA. Od tada je i balvanima blokiran pristup prometnicama mjestu Jasenaš. Blokadama je prekinut i sav promet između Virovitice, Grubišnog Polja i Daruvara.

Jedino okupirano mjesto u virovitičkoj općini bio je Jasenaš.  Hrvatsko stanovništvo u mjestu je bilo izloženo teroru i bježalo je u Viroviticu, a sve češće su bile i otmice civila oko Jasenaša. Ovo je mjesto trebalo biti baza za napade i osvajanje Virovitice. Zbog velike opasnosti koju je takva situacija predstavljala za Viroviticu te nakon što pokušaji pregovora s mještanima nisu uspjeli, krenulo se planirati napad na Jasenaš. Posebice jer se raspolagalo obavještajnim podacima da komanda Banjalučkog korpusa JNA na širem području Jasenaša planira razmjestiti znatne topničke snage koje su trebale poslužiti za presijecanje Podravske magistrale. Također, iz susjednih općina krenuli su napadi na rubne dijelove virovitičke općine.

Zbog svih navedenih razloga 2. rujna krenuo je napad snaga Zbora narodne garde i policije iz Virovitice na mjesto Jasenaš. U napadu je upotrijebljeno i improvizirano borbeno vozilo „Mikeš“, koje je tijekom borbe pogođeno granatom iz ručnog raketnog bacača i samo zahvaljujući sreći petorica gardista koji su se u njemu nalazili, iako su ranjeni, nisu poginuli. Pred sam kraj akcije predsjedniku SO Virovitica Anti Krišti koji je sudjelovao u borbi iz općine su donijeli telefaks predsjednika Franje Tuđmana s porukom da se akcija obustavi. Međutim, hrvatske su snage bile na korak do pobjede i Krišto je odlučio nastaviti akciju, koja je sat vremena kasnije završena.

Dana 2. rujna 1991. do 14:00 sati mjesto je oslobođeno i operacija je okončana, a snage pobunjenih Srba povukle su se iz mjesta. Mjesto Jasenaš prvo je oslobođeno mjesto u Domovinskom ratu. Njegovim oslobađanjem pobunjeni Srbi izgubili su uporište na području virovitičke općine, a istodobno ojačan je moral branitelja (o akcija je bila dobro i planirana i izvedena i hrvatska stana nije imala poginulih),te istodobno negativno utjecala na moral srpskih pobunjenika, koji su tada svakako bili jača strana koja je napadala bez milosti zapadnoslavonske gradove i sela.

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta “Branitelji u društvu” koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Jakša RAGUŽ, „Akcija ‘Jasenaš’ – prvo oslobođeno naselje u Republici Hrvatskoj“, Virovitica u Domovinskom ratu, ur. Miljenko BREKALO, Virovitica, 2018.krišto

HMDCDR, Zbirka gradiva o Domovinskom ratu prikupljena iz privatnih izvora, kut. 52

FOTO: Zlatko Ivković, Hrvatski oklopnjaci 1991.-1993., Zagreb 2001.

O autoru

dr. sc. Janja Sekula

dr. sc. Janja Sekula

Povjesničar i arhivist, znanstveni suradnik. Zaposlena u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata. Primarno se bavi proučavanjem razdoblja Domovinskog rata, posebice problematikom srpske pobune te ustroja i djelovanja srpske paradržave na okupiranom području Hrvatske. Objavila je niz znanstvenih i stručnih radova u znanstvenim časopisima i publikacijama, te sudjelovala na većem broju znanstvenih skupova, tribina i okruglih stolova. Uglavnom radi na gradivu pobunjenih Srba koje je zarobljeno u operacijama „Bljesak“ i „Oluja“, koje najprije arhivistički sređuje, a zatim znanstveno analizira i kontekstualizira te objavljuje u formi znanstvenih radova. Povremeno objavljuje i publicističke članke i zanimljivosti o manje poznatim momentima srpske pobune i okupacije (posebice u zapadnoj Slavoniji) na portalu braniteljski.hr te pojedinim časopisima.